นายประสิทธิ์ คำเติ๊ก
ครู คศ.2
นายธนิสร ยิ่งสุขกายใจ
ครู คศ.2
นายนวพล สง่ารัตนรักษ์
ครู คศ.1
นางสาวพรนัชชา ณ มาดคำ
ครูผู้ช่วย
นายปพนสรรค์ โสภา
ครูอัตราจ้าง