ปกเว็บ วิวรร_2
ปกเว็บ วิวรร_2
ปกเว็บ วิวรร_2
ปกเว็บ วิวรร_2
ย้อนกลับ
ก่อนหน้า

ปรัชญาโรงเรียน

คติพจน์

นายอัมพวาร อิตุพร

อัตลักษณ์นักเรียน

วิสัยทัศน์

ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน

Hongsonsuksa School

หมู่ 1/17 – ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0-5361-1349 โทรสาร : 0-5361-1349

อีเมล : hongsonsuksa.officer@gmail.com