โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗


ฑีกายุกา โหนตุ มหาราชินี

เข้าสู่เว็บภาษาไทย เข้าสู่เว็บภาษาอังกฤษ :::::Facebook โรงเรียนห้องสอนศึกษา

ประกาศประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2557 [คลิกที่นี่]
รายละเอียดเพิ่มเติม บอร์ดหน้าศูนย์วิชาการ หรือ โทร. 053-620-517