ประกาศ การจัดผ่าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนห้องสอนศึกษา

ขออภัย ในส่วนของรายชื่อคณะกรรมการจัดการ มีข้อผิดพลาดบางประการ เนื่องจากคณะกรรมการเร่งรีบจัดทำใบฎีกา โดยมีการสั่งพิมพ์ล่วงหน้านานแล้วเพื่อการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้
จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ ดาวน์โหลดใบฎีกาใหม่ ได้ที่นี่

 

เข้าสู่เว็บโรงเรียนห้องสอนศึกษา(เก่า):::::เข้าสู่เว็บโรงเรียนห้องสอนศึกษา(ใหม่):::::Facebook โรงเรียนห้องสอนศึกษา

ประกาศประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2557 [ประกาศ][รายชื่อ] *สอบถามเพิ่มเติม 053-620517
ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ห้องเรียนวิทย์-พิเศษ ปีการศึกษา 2557 ที่นี่ [หน้า1] [หน้า2]
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้าโรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม บอร์ดหน้าศูนย์วิชาการ หรือ โทร. 053-620-517

ประกาศ เรื่อง จัดซื้อหนังสือตามโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีพิเศษ ระดับชั้น ม.1 - ม.6