โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เข้าสู่เว็บภาษาไทย เข้าสู่เว็บภาษาอังกฤษ :::::Facebook โรงเรียนห้องสอนศึกษา

ประกาศโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

เรื่อง การประมูลผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงอาหารโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558
สอบถามเพิ่มเติม งานธุรการ 053-612079