โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เข้าสู่เว็บภาษาไทย เข้าสู่เว็บภาษาอังกฤษ :::::Facebook โรงเรียนห้องสอนศึกษา

ประกาศโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ


ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม บอร์ดหน้าศูนย์วิชาการ

ประกาศเรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวิธีพิเศษ


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภทโควต้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
*หมายเหตุ ; 1. นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศให้มารายงานตัวในวันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารศูนย์วิชาการ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตาม วันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 2. นักเรียนที่มารายงานตัวโควตาฯ แล้วจะไม่มีสิทธิ์ในการสมัครเข้าเรียนต่อ ม.4 ในรอบรับ นักเรียนทั่วไป

เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 [แผ่นที่ 1] [แผ่นที่ 2]เรื่อง การประมูลผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงอาหารโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558
สอบถามเพิ่มเติม งานธุรการ 053-612079